Charles Eisenstein - Sacred Economics

Een filosofische hippie met financieel begrip! Legt de vinger precies op de zere plekken en laat zien wat er niet klopt aan ons kunstmatige geldsysteem. Dat geld en waarde niet aan elkaar gelijk staan en competitie en groei ingebouwd zijn. En geeft concrete antwoorden over wat een beter systeem zou moeten bevatten: Negative interest, Internalization of costs, Social Dividend, Relocalisation of economic functions, p2p financing. Zijn eBook is gratis te downloaden!